27. Studeni 2019. - 10:51

Završetak projekta DLI6

Slika2

OŽB Našice je sudjelovala u projektnoj aktivnosti pokazatelja DLI6 (Foundations are in place for accelerated implementation of hospital accreditation) u okviru programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga (Zajam Svjetske banke), čiji je nositelj Ministarstvo zdravstva i zadovoljila potrebne kriterije uspostavljenosti sustava kvalitete zdravstvene zaštite.
Djelatnici Jedinice za kvalitetu,  Dr. med. Ljiljana Hodak, spec. mikrobiolog, Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i Harolt Placento, mag.med.techn, Viši stručni savjetnik za kvalitetu su u četvrtak 21.11.2019. u Ministarstvu zdravstva RH primili Potvrdu o zadovoljavanju zadanih kriterija.
Ta potvrda je zapravo rezultat dugogodišnjeg rada svih djelatnika OŽB Našice u nastojanju ostvarivanja ciljeva koje OŽB ima zacrtane:

  • Osiguranje sustava poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga u svim ustrojstvenim jedinicama
  • Prevenciju i smanjenje neželjenih događaja prema pacijentima kao i zaposlenicima
  • Vrednovanje svih zdravstvenih usluga
  • Sigurnost pacijenata, posjetitelja i zaposlenika
  • Poštovanje prava pacijenata
  • Stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika kao i omogućavanje napredovanja u struci
  • Nabava sredstava potrebnih za pružanje zdravstvenih usluga i izbor najbolje dostupne opreme
  • Održavanje medicinske i nemedicinske opreme na siguran način kao iracionalno učinkovito raspolaganje svim resursima
  • Ustrajnost na poticanju i njegovanju temeljnih vrijednosti medicinske struke i etike.

Slika1

OŽB nadalje svoju misiju i viziju vidi u optimalnom zbrinjavanju pacijenata na obostrano zadovoljstvo te razvijanje izvrsnosti kroz trajno poboljšanje kvalitete, osiguravanje učinkovitog rada, stvaranje ugodnog prostora za liječenje kao i stalno zanavljanje opreme potrebne za rad.   

Na službenim stranicama OŽB Našice pacijenti mogu ispuniti anketu o z adovoljstvu/nezadovoljstvu kvalitetom pruženih usluga.  Na ovaj način želimo dobiti povratnu informaciju o zadovoljstvu kvalitetom pruženih usluga tijekom boravka u OŽB Našice, koja će nadalje služiti u svrhu procjene i poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi u OŽB Našice.

©2020 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search