Opca bolnica Našice Odjel za kirurgiju

 

Ambulante Odjela za kirurgiju:

 1. Opća kirurgija
 2. Kirurgija - dnevna bolnica
 3. Endoskopija probavnog trakta
 4. Traumatologija
 5. Torakalna kirurgija
 6. Digestivna (abdominalna) kirurgija
 7. Vaskularna kirurgija
 8. Urologija
 9. Urologija - dnevna bolnica
 10. Urološka dijagnostika
 11. Endoskopija urinarnog trakta

 

Liječnici:

 1. Samir Haj Barakat, dr. med., specijalist opće kirurgije, rukovoditelj
 2. Dr. sc. Denis Klapan, dr. med., specijalist opće kirurgije i uže specijalnosti digestivne kirurgije i uže specijalnosti kirurške onkologije
 3. Mikan Cerovčec, dr. med., specijalist opće kirurgije
 4. Marijan Tepeš, dr. med., specijalist opće kirurgije i uže specijalnosti digestivne kirurgije
 5. Tomislav Hrženjak, dr. med., specijalist opće kirurgije
 6. Ana Šebalj, dr. med., specijalist opće kirurgije
 7. Milijana Danilović, dr.med., spec. opće kirurgije
 8. Maja Čošić, dr. med., specijalist opće kirurgije
 9. Leo Kristek, dr. med., specijalist urologije i uže specijlanosti andrologije
 10. Anja Bjelousov Baksa, dr. med., specijalist urologije
 11. Josipa Šimunović, dr.med., specijalizantica opće kirurgije

 

Telefon:

031/ 488-600

 

Članak pogledan 38314 puta
©2023 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search