02. Srpanj 2019. - 12:06

Izmjena načina naručivanja pacijenata u Općoj županijskoj bolnici Našice

 

Primjenjuje se od 08. srpnja 2019.

 

Svi upisi za preglede, pretrage ili zahvate mogu se ostvariti kroz BOLNIČKU JEDINICU ZA CENTRALNO NARUČIVANJE PACIJENATA, koja se nalazi na ulazu bolnice, na sljedeći način:

  1. osobno uz  OBAVEZNO predočenje uputnice i  nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate) svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati
  2. putem druge osobe uz OBAVEZNO predočenje uputnice i  nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate)
  3. putem telefaxa broj 031/613-826, na način da šalju OBAVEZNO preslik uputnice i preslik nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate) i broj telefona/mobitela radi kontakta o terminu pregleda/pretrage
  4. elektronskom poštom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , u privitku OBAVEZNO​ dostaviti skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite i skenirani nalaz liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate) i broj telefona/mobitela radi kontakta o terminu pregleda/pretrage

              Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite može izvršiti narudžbu pacijenata na specijalistički pregled/dijagnostičku pretragu putem e- naručivanja

Ako uputnice šaljete faxom ili e-mailom, OBAVEZNO NAVEDITE BROJ TELEFONA/MOBITELA na koji Vam možemo javiti termin pregleda/pretrage. U PROTIVNOM, VAŠU NARUDŽBU NEĆEMO MOĆI IZVRŠITI!

VAŽNA NAPOMENA: 

Djelatnici na šalteru NE MOGU naručiti pacijenta za bilo kakav specijalistički pregled ili dijagnostički postupak samo na osnovu telefonskog poziva, bez predočenja uputnice i specijalističkog nalaza.

Za sve informacije u svezi narudžbi, odjavi narudžbe ili slobodnim terminima možete se obratiti Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata na telefon: 

031 488-762 radnim danom od 11:00 do 13:00 sati.

©2021 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search