Program

ORGANIZATOR: PODRUŽNICA HUMS-a OŽB NAŠICE, OŽB NAŠICE

DATUM: 12. i 13.9.2019.
Hotel  Park - Panolija


Program: 4. SIMPOZIJ PALIJATIVNE SKRBI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM


12. rujna. 2019. - ČETVRTAK

11:30-12:30
REGISTRACIJA  SUDIONIKA

12:30-14:00
OTVARANJE SIMPOZIJA
Glazbeni broj
ZBOR „HKD LISINSKI“
*Nikola Čeme**Nuo Cheng*
POZDRAVNE  RIJEČI
KOKTEL DOBRODOŠLICE


Moderatori 1. dijela Simpozija: Štefica Mikšić,  Marijana Neuberg,  Zvjezdana Gvozdanović

14:00 - 14:30
UMJETNOST I PALIJATIVNA MEDICINA
prof. dr. sc. Veljko Đorđević prim., dr. med.

14:30 - 15:00
KAKO PREVENIRATI SINDROM SAGORIJEVANJA KOD ČLANOVA PALIJATIVNOG TIMA
prof. dr. sc. Marijana Braš prim., dr. med.

15:00 - 15:20
INTEGRATIVNI MODEL PALIJATIVNE SKRBI KROZ ISKUSTVO HOSPICIJA LJUBHOSPIC
Tatjana Fink, univ.dipl.soc.

15:20 - 15:40
VOLONTERI U PALIJATIVNOJ SKRBI – IZ ZAJEDNICE U ZAJEDNICU
doc.dr.sc. Marijana Neuberg

15:40 - 16:00
POTPORA OBITELJI UMIRUĆIH; ISKUSTVA U SPECIJALNOJ BOLNICI „SVETI RAFAEL“
Maristela Šakić, dr. med. spec. psihijatar

16:00 - 16:15
KRONIČNE RANE
Davor Lošić, bacc. med. techn.,  Hrvoje Lamza

16:15 - 16:25
RASPRAVA

16:25 - 16:40
PAUZA


Moderatori 2. dijela Simpozija: Margareta Uremović, Ahnetka Stjepanović Rac, Placento Harolt

16:40 - 16:55
BRANITELJ POMAŽE BRANITELJU – VOLONTERSKI TIM
Ahnetka Stjepanović, mag. med. techn., Željko Miškulin, volonter – branitelj

16:55 - 17:10
PREVENCIJA  I  LIJEČENJE  DEKUBITUSA  U  PALIJATIVNOJ  NJEZI
Sandra Đurić, dipl. med. techn., Amira Ismjilefendić, med. sr., Alen Majdančić, fizioterapeut

17:10 - 17:25
PORT KATETER U PALIJATIVNOJ SKRBI
Marica Kristić dr. med. sub., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječena

17:25 - 17:40
SUBKUTANA  TERAPIJA
Margareta Uremović, bacc. med. techn., Sandra Kučko, dipl. ing. biotechn.

17:40 - 18:00
RASPRAVA

18:00 - 19:00
OBILAZAK ZAVIČAJNOG MUZEJA NAŠICE (DVORC OBITELJI PEJAČEVIĆ)
Silvija Lučevnjak, prof.

19:30
SVEČANA VEČERA (HOTEL PARK-PANOLIJA NAŠICE)    13. rujna 2019. - PETAK

Moderatori 3. dijela Simpozija: Željka Dujmić, Vanesa Šerić, Tatjana Fink

8:00 - 9:00  
REGISTRACIJA  SUDIONIKA

9:00 - 10:00
RADIONICA - RAZGOVORI S OBITELJIMA UMIRUĆIH - STRES ILI IZAZOV-LOVAČKA DVORANA
Voditelji: Daria Salopek Žiha, mag.psych., Vanesa Šerić, univ.spec.theol., doc. dr. sc. Štefica Mikšić, Zvjezdana Gvozdanović, mag. med. techn.

10:00 - 10:15
POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIM
Ivan Dežulović, univ,mag. med. dent. spec. parodontolog, Marina Katavić Čolak, med. sr.

10:15 - 10:30
VAŽNOST MEDICINSKE SESTRE U ODRŽAVANJU ORALNE HIGIJENE PALIJATIVNOG PACIJENTA
Andrea Krcunović, bacc. med. techn., Dijana Svalo Ložnjak, med. sr., Marina Katavić Čolak, med. sr. Sandra Pavlić Kursar, med. sr.
 
10:30 - 10:45
UČINKOVITOST KOMUNIKACIJE MEDICINSKE SESTRE ZA PLANIRANJE OTPUSTA ZA PALIJATIVNOG PACIJENTA U AKUTNOJ BOLNICI  S OSTALIM DIONICIMA U SUSTAVU NASTAVKA SKRBI  
Ružica Valent, dipl. med. techn.

10:45 - 11:00
ZAJEDNICA – VAŽNA KARIKA U PALIJATIVNOJ SKRBI
Danijela Ostojić, bacc. med. techn., Sara Karmel, bacc. med. techn.

11:00 - 11:15
UPRAVLJANJE BOLI KOD PALIJATIVNIH BOLESNIKA
Pavica Jakovljević, dipl. med. techn.,  Mihael Vlaović, mag. med. techn., Božica Lovrić, mag. med. techn., Tihomir Jovanović, mag.med. techn.

11:15 - 11:30  
KULTURNE VRIJEDNOSTI I NORME U PRUŽANJU PALIJATIVNE SKRBI
Brankica Juranić, mag. med. techn., Suzana Vuletić, izv. prof. dr.sc., doc. dr. sc Štefica Mikšić

11:30 - 11:45
RASPRAVA

11:45 - 12:10
PAUZA


Moderatori 4. dijela Simpozija:  Daria Salopek Žiha, Blaženka Horvat, Sandra Đurić

12:10 - 12:25
ETIČKE DVOJBE U PEDIJATRIJSKOJ PALIJATIVNOJ SKRBI
Mirjana Kralj, mag.med. techn., Sanja Dravinski, mag.med.techn., doc.dr.sc. Štefica Mikšić

12:25 - 12:40
LOGOTERAPIJSKI PRISTUP MEDICINSKE SESTRE U PALIJATIVNOJ SKRBI
Senka Repovečki, dipl. med. techn., Blaženka Horvat, bacc. med. techn.

12:40 - 12.55
MULTIDISCIPLINARNI PALIJATIVNI TIM DOMA ZDRAVLJA POŽEŠKO - SLAVONSKE ŽUPANIJE
Ana Stanišić, mag. med. techn., Dalibor Ivanešić, mag. med. techn., Željka Dujmić, mag. med. techn.

12:55 - 13:10
PERCEPCIJA DUHOVNE DIMENZIJE ČOVJEKA
Dubravka Gracek, mag. med. techn., Ivana Mihić, mag. med. techn., doc.dr.sc. Štefica Mikšić

13:10 - 13:25
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA POKOJNIKA I POTPORA OBITELJI NAKON SMRTI BOLESNIKA
Antonija Pejaković-Ličina, bacc.med.techn.,  Stana Košćak, bacc.med.techn., Mario Filipović, med.tehn., Maristela Šakić, dr. med. spec. psihijatar

13:25 - 13.40
SUOČAVANJE SA SMRĆU
Ivana Mihić, mag. med.techn., Mario Filipović, med.techn.,doc. dr. sc. Štefica Mikšić,

13.40-13:50
RASPRAVA; EVALUACIJA SKUPA

13:50- 14:50  
DOMJENAK - ZATVARANJE SIMPOZIJA